Komu przysługuje bon?

Jednorazowy bon o wartości 500 zł przysługuje wszystkim osobom pobierającym świadczenie 500+.

Na dziecko niepełnosprawne przysługuje dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości kolejnych 500 zł.

Źródło: POT; pot.gov.pl

Lista osób, któym przysługuje bon zostanie udostępniona ZUS-owi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bonem objęte są dzieci, które w dniu 18.07.2020 (czyli dniu wejścia w życie ustawy) nie ukończyły jeszcze 18-go roku życia. Prawo otrzymania bonu przysługiwał będzie również dzieciom urodzonym do końca roku 2021.


Kto dostanie bon?

Bon choć przeznaczony jest na usługi na rzecz dziecka, przyznawany będzie jego rodzicom lub opiekunom. W przypadku więc gdy świadczenie przyznawane jest każdemu z rodziców oddzielnie, każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.


Czy dostanę Bon jeżeli mam ubezpieczenie w KRUSie?

Tak. Bon otrzymają wszystkie dzieci, które objęte są świadczeniem 500+, niezależnie od tego czy ich rodzice ubezpieczeni są w ZUS czy KRUS. W tym momencie bony nie są jeszcze dostępne dla żadnej z tych grup. Informacja jak pozyskać kod bonu prawdopodobnie pojawi się w najbliższych dniach.


Na co można wydać bon?

Według ustawy pieniądze z bonu można wykorzystać jedynie na opłacenie usług hotelarskich (noclegów) oraz imprez turystycznych na rzecz dziecka. Zastosowanie bonu ograniczone jest wyłącznie do usług i imprez świadczonych i odbywających się na terenie Polski, pod warunkiem, że podmiot je realizujący został zarejestrowany przez Polską Organizację Turystyczną.

Wyżywienie rozliczyć będzie więc można wyłącznie w przypadku kiedy związane jest ono z usługą noclegową w danym obiekcie.

Źródło: POT; pot.gov.pl

Czym jest impreza turystyczna?

Według ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, impreza turystyczna to “połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji”.

Same usługi turystyczne, które to składają się na imprezę turystyczną, też są zdefiniowane przez ustawę. Zalicza się do nich przewóz pasażerów, zakwaterowanie, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych oraz pozostałe usługi które nie stanowią integralnej części powyższych usług.

Zatem wycieczki, kolonie, obozy harcerskie, sportowe lub rekreacyjne czy spływy kajakowe powinny zawierać się w tej definicji.


Kiedy nie można użyć bonu?

Wykorzystać bonu nie można również w sytuacji kiedy dziecko objęte świadczeniem nie uczestniczy w pobycie razem z rodzicami. Bon musi być wykorzystany na faktyczny wypoczynek dziecka.

Przykładem usług, które nie mogą być opłacone za pomocą Bonu, choć często powiązane są z wypoczynkiem mogą być wspólny obiad w restauracji lib rodzinne wyjście do kina. Bonu nie można również użyć na pokrycie kosztu paliwa lub zakupu biletów.

Komentarz: Marek Kamieński, biegły sądowy w zakresie sportu i turystyki, Ogólnopolskie Stow. Agentów Turystycznych, wypowiedź dla TVN 24 z dn. 19.07.2020


Czy można użyć bonu jeżeli dziecku przysługuje darmowy pobyt (np. w hotelu)?

Tak. W takim wypadku można użyć bonu. Aby można było wykorzystać bon usługa musi być na rzecz dziecka, na które zostalo przyznane świadczenie. Jeżeli dziecko uczestniczy w pobycie razem z rodzicami, dziadkami lub innymi opiekunami to możliwe jest wykorzystanie bonu do opłacenia tej usługi.


Jak dostać BON?

Nie trzeba o niego aplikować. Będzie przyznany wszystkim, którym zgodnie z ustawą on przysługuje. Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym Platformie Usług Elektronicznych. Konieczne jest jedynie potwierdzenie poprawności lub aktualizacja danych.

Źródło: POT; pot.gov.pl

Rejestracji konta można dokonać na stronie ZUS PUE przy pomocy Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

W przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych konieczne będzie jeszcze złożenie oświadczenia, że dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dołączenia jego kopii do specjalnego formularza.

Po otrzymaniu bonu można go zrealizować już w nastęnym dniu.


Jaką formę ma bon?

Bon ma postać 16-cyfrowego kodu wysłanego SMS’em na podany numer telefonu lub mailem na adres poczty elektronicznej.

Dzięki temu ustawodawca zapewnia, że pieniądze zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem – na usługi turystyczne.

Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.


Jaką wartość ma bon?

Bon ma wartość 500 zł i przyznawany jest jednorazowo.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych przysługuje dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł. Zatem łączna wartość bonu w takim przypadku to 1000 zł.


Jak wykorzystać otrzymany bon?

Bon turystyczny trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub przy dokonywaniu rezerwacji innej usługi. W przypadku usług hotelowych okazanie bonu musi nastąpić najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Do rezerwacji pobytu najlepiej wykorzystać portale, które wspomagają tę formę płatności. Na stronie noclegi.pl można wybrać obiekty przyjmujące rozliczenie pobytu w formie bonu. W procesie rezerwacji można też w bezpieczny sposób podać kod.

Kod ten będzie przekazany wyłącznie do obiektu, który zrealizuje usługę hotelową.


Które firmy mogą przyjmować płatność w formie bonu?

Wszystkie firmy i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować rozliczenie w formie bonu, muszą być zarejestrowane przez portal ZUS PUE i pozytywnie zweryfikowane przez Polską Organizację Turystyczną. Zweryfikowane podmioty można znaleźć na tej stronie.

POT aktualizuje listę na bieżąco, dodając nowe podmioty w dni robocze, o godzinie 10 rano.


Na co uważać przy wykorzystaniu bonu?

Pamiętaj, że bon wykorzystać mogą wyłącznie usługodawcy realizujący wskazane w ustawie usługi hotelowe lub turystyczne! Pojawiły się już niestety próby oszustw. Wykorzystują one początkowy brak informacji na temat szczegółów funkcjonowania Bonu.

Portale rezerwacyjne ani pozostali pośrednicy, nie mogą przetwarzać bonu jako formy płatności. Samo korzystanie z bonu jest również bezpłatne, to znaczy nie wiąże się z jego wykorzystaniem żadna prowizja lub dodatkowa opłata (jeżeli oczywiście kwota do opłacenia jest niższa niż pozostałe do wykorzystania środki).


W jaki sposób serwis noclegi.pl wspiera płatność Bonem Turystycznym?

Serwis noclegi.pl wspiera proces płatności Bonem Turystycznym u usługodawcy na trzy sposoby:

  • wyróżnia obiekty, które wskazały gotowość do przyjęcia płatności bonem,
  • dając możliwość podania numeru Bonu w procesie rezerwacji, który następnie zostanie przekazany usługodawcy w taki sam bezpieczny sposób jak Twoje pozostałe dane,
  • tworząc i aktualizując na bieżąco tę stronę, na której znajduje się kompendium wiedzy na temat Bonu. Informacje tu zawarte można potwierdzić na oficjalnej stronie rządowej.

Czy bon jest jednorazowy?

Nie. Bon można wykorzystywać wielokrotnie, do momentu wykorzystania całej kwoty 500 zł.


Od kiedy będzie można wykorzystywać bon?

Jadwiga Emilewicz w rozmowie z portalem WP, w dniu 12.07.2020, potwierdziła gotowość systemów do wypłacenia bonu począwszy od dnia 26.07.2020.

Ostatecznie Bon Turystyczny został udostępniony w dniu 1.08 i od tego momentu można go zarówno pozyskać, jak i zrealizować.


Koszt usługi jest większy niż 500 zł. Czy mogę zapłacić bonem?

Tak. Wystarczy określić jaka kwota ma zostać pokryta z bonu, a jaka powinna zostać opłacona bezpośrednio przez usługobiorcę. Usługodawca (np. hotel) pobierze z bonu tylko określoną kwotę.


Czy można określić jaką część z pozostałej do dyspozycji kwoty usługodawca powinien pobrać?

Tak. Należy to uzgodnić bezpośrednio z usługodawcą gdyż to on będzie wnioskował o płatność z ZUS na określoną kwotę.


Co zrobić z niewykorzystaną kwotą z bonu?


Niewykorzystaną kwotę można wykorzystać przy kolejnej okazji.

Warto zaplanować pobyt z wyprzedzeniem, na przykład wybierając docelowy obiekt z listy.


Jak bon wpływa na wysokość dochodu i inne świadczenia?

Wartość bonu turystycznego jest zwolniona z podatku oraz nie jest wliczana do dochodu, od wysokości którego zależą inne świadczenia.


Do kiedy ważny jest bon?

Do końca marca 2022 roku. Do tego dnia konieczne jest dokonanie płatności za usługę, która to może zostać zrealizowana w późniejszym terminie.

Źródło: POT; pot.gov.pl

Co zrobić jeżeli usuługa opłacona bonem nie zostanie zrealizowana?


Usługodawca, który przyjął płatność dokona zwrotu na konto POT. POT z kolei niezwłocznie poinformuje ZUS o takiej sytuacji. Zwrócona kwota będzie znów możliwa do wykorzystania w ramach bonu.

W przypadku gdy podmiot, który miał wykonać usługę, okaże się niewypłacalny, zwrotu dokona odpowiedni podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych jak np. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.


Które obiekty przyjmują płatność w Bonach?

Takie obiekty są wymienione na liście stworzonej przez POT. Dodatkowo w serwisie noclegi.pl można wyszukać takie obiekty i bezpośrednio zarezerwować pobyt.


Masz pytania?

Zadaj tu: kontakt@bonturystyczny.pl

Postaramy się znaleźć odpowiednią informację i udzielić Ci odpowiedzi!